O NAS

Instytut Techniki dysponuje nowocześnie wyposażoną bazą dydaktyczną i pracowniami naukowymi. Są to między innymi laboratoria elektrotechniki i elektroniki, pracownia badań wytrzymałościowych i pracownia mikroskopii elektronowej (transmisyjnej i skaningowej), klaster obliczeniowy do rachunków ab initio, pracownia laryngograficzna, trzy świetnie wyposażone pracownie komputerowe. 

W strukturze Instytutu działalność dydaktyczną i naukową prowadzi siedem zakładów: Zakład Inżynierii i Technologii Materiałów, Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych, Zakład Elektrotechniki Elektroniki i Automatyki, Zakład Energetyki i Odnawialnych Źródeł Energii, Zakład Materiałów Ferroelektrycznych, Zakład Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Zakład Zastosowań Informatyki. W zakładach tych prowadzone są prace badawcze związane między innymi z zastosowaniem algorytmów ewolucyjnych, obliczeniami ab initio dynamiki sieci krystalicznych, badaniami nad dynamiką konstrukcji budowlanych, badaniami mechanicznych właściwości materiałów, badaniami nad stabilnością termicznąnanokryształów, rozwijaniem zastosowań matematyki w technice modelowaniem rozwoju tekstur krystalograficznych, diagnozowaniem i terapią osób z problemami oralnymi, zastosowaniem technik multimedialnych w edukacji specjalnej i inne. W wymienionych powyżej pracach i badaniach eksperymentalnych uczestniczą studenci przygotowujący prace inżynierskie i magisterskie. Mają oni możliwość czynnego uczestniczenia w studenckim ruchu naukowym. W Instytucie działają studenckie koła naukowe. W ramach tych kół studenci zdobywają dodatkową wiedzę zgodną z ich zainteresowaniami, poznają nowoczesne firmy i zakłady przemysłowe, spotykają się z ciekawymi ludźmi. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana studentów. Mogą brać udział w ruchu kulturalnym na Uczelni, w zespołach tanecznych, muzycznych, w akademickim zespole sportowym. Mogą korzystać z zapomóg, stypendiów socjalnych i naukowych. Atmosfera życzliwości okazywana studentom przez kadrę naukową Instytutu sprawia, że lata studiów są przez absolwentów długo i zawsze mile wspominane.

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem