Profil

Imię i naziwsko

dr hab. Henryk Noga, profesor UP

Telefon: 662 61 80 lub 662 78 74                                            

Pokój nr: 107N                                            

Mail: henryk.noga@up.krakow.pl                                         

 

Działalność naukowa:

 • planowania pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • modernizacji praktyk pedagogicznych,
 • analizy oczekiwań pracodawców wobec absolwentów kierunku edukacja techniczno-informatyczna,
 • badanie losów absolwentów edukacji techniczno-informatycznej,
 • efektywnego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w szeroko rozumianym procesie dydaktycznym,
 • badania uwarunkowań i efektywności kształcenia zawodowego,
 • kształcenia modułowego jako szansy rozwoju edukacji zawodowej i ustawicznej,
 • ergonomii, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracujących,
 • neurodydaktycznych uwarunkowań procesu kształcenia.
 • przygotowania metodycznego przyszłych nauczycieli kierunku edukacja techniczno-informatyczna,
 • konstrukcji dydaktycznych z zakresu odnawialnych źródeł energii elektrycznej,
 • komputerowego wspomagania w technice i nowoczesnych technik informacyjnych,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w diagnozie i terapii pedagogicznej, optymalizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

Wybrane publikacje:

 1. Noga H., Istota i Pogranicze Pedagogiki. Filary Personalizmu, Kraków 2004, ss.60, ISBN 83-919133-0-9
 2. Noga H., Biofuels as an alternative source of energy in Poland, Management of manufacturing systems focused od Environmental Technologies and Management, Prešov 2008, s. 325-327. ISBN 978-80-553-0068-9.
 3. Noga H., Uwarunkowania edukacyjne Internetu, [w:] Furmanek W., Piecuch A. (red.), Dydaktyka Informatyki. Multimedia w teorii i praktyce, Rzeszów 2008, s. 165-180. ISBN 978-83-7338-392-0.
 4. Noga H., Biofuels as an alternative source of energy in Poland, Management of manufacturing systems focused od Environmental Technologies and Management, Słovacja,  Prešov 11-12 IX. 2008, s. 325-327. ISBN 978-80-553-0068-9.
 5. Noga H., БЮЛОГИЧИИЙ ЗВОРОТНИЙ ЗВ ЯЗОК У ПЕДАГОГИЧИИЙ ПРАКТИЦИ, НАУКОВИЙ ВИСНИК, УНИВЕРСИТЕТУ, ЛЬВИВСЬКИЙ СТАВРОПИОИ, ВИПЧСК, ЛВОВ 2008, s. 100-106.
 6. Noga H. (współ. Jaracz K.), Laboratorium Elektrotechniki. Maszyny i urzadzenia elektryczne. Skrypt dla studentów. Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej. Kraków. ISBN-83-7271-100-3.
 7. Noga H., Metodyka edukacji techniczno-informatycznej, Kraków 2010, ss 220. ISBN 978-83-83-7271-603-3.
 8. Noga H., Praca i kariera zawodowa absolwentów ETI, [w:] Edukacja-Technika-Informatyka. Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej, Cz. I, Rzeszów 2011, s. s.107- 114. ISSN 2080-9069.
 9. Noga H., Aksjologiczne wyzwania wobec socjalizacyjnych treści medialnych I multimedialnych, СЛABЯHCKAЯ ФИЛOЛOГИЯ: ИCCЛEДOBATEЛЬCKИЙИ METOДИЧECKИЙ ACПEKTЫ. Cбopниk нaучных cтaтeѝ, KEMEРOBCKИЙ ГOCУДAPCТBEHHЫЍ УНИВЕРСИТЕТ, Keмeрoвo 2012. ЪЪ ШOя431. УДk 811.16   1(063).  C – 47. ISBN 978-5-8353-1211-5. s 94-107.
 10. Noga H., The genezis of technical education in Poland, Technológia Vzdelávania, 2012, nr 1, s.3-9. ISSN 1335-003X.
Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem