Profil

Imię i naziwsko

dr hab. Jan Suchanicz, profesor UP

Telefon: 662 78 07                                            

Pokój nr: 104N                                            

Mail: jan.suchanicz@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

Badanie własności elektro-fizycznych materiałów ferroelektrycznych o strukturze perowskitu.

Wybrane publikacje:

 • J. Suchanicz, Investigations of the Phase Transitions in Na0.5Bi0.5TiO3, Ferroelectrics, 172, 455 (1995)
 • J. Suchanicz and J. Kwapuliñski, X - Ray Study of Na0.5Bi0.5TiO3 Ferroelectrics, 165, 249 (1995)
 • J. Suchanicz, K. Roleder, J. Kwapuliński and I. Jankowska Sumara, Dielectric and Structural Relaxation Phenomena in Na0.5Bi0.5TiO3 Single Crystal, Phase Transitions,  57, 173 (1996)
 • J. Suchanicz, A. Molak and Cz. Kuś, Dependence of the Electric Permittivity on the Sample Thicknes of Na0.5Bi0.5TiO3; the Manifestation onNonlinerity in the Region of Diffuse Phase Transition, Ferroelectrics, 177, 201 (1996)
 • A.Molak, J.Suchanicz, Electric Properties of Ceramic  Under Axial Pressure, Ferroelectrics, 189, 53  (1996)
 • J. Suchanicz,  Peculiarites of Phase Transitions in Na0.5Bi0.5TiO3 Ferroelectrics, 190, 77 (1997)
 • J. Suchanicz, Time Evolution of the Phase Transformation in Na0.5Bi0.5TiO3, Ferroelectrics, 200, 319, (1997)
 • J. Suchanicz and M. Drulis,  Low Temperature Specific Heat of Na0.5Bi0.5TiO3 Single Crystals, Phys.Stat. Sol., (a) 164, 683 (1997)
 • J. Suchanicz, R. Poprawski and S.Matyjasik, Some Properties of Na0.5Bi0.5TiO3, Ferroelectrics, 192, 329 (1997).
 • J. Suchanicz, Behavior of Na0.5Bi0.5TiO3 Ceramics in the A.C. Electric Field, Ferroelectrics, 209, 561, (1998)
 • J. Suchanicz, J. Jeżowski and K. Poprawski, Low - Temperature Thermal and Dielectric Properties of  Na0.5Bi0.5TiO3, Phys. Stat. Sol., (a) 169, 209 (1998)
 • J. Suchanicz, The Low - Frequency Dielectric Relaxation in Na0.5Bi0.5TiO3  Ceramics, Mat. Sci. Eng., B55, 114 (1998)
 • J. Suchanicz , The Effect of ac. and d.c. Electric Field on the Dielectric Properties of Na0.5BiO.5TiO3 Ceramic, Condensed Matter Physics,  2, 649 (1999)
 • J.Kusz, J. Suchanicz, H. Böhm and J. Warczewski, High Temperature X-ray Single  Crystal Study of Na0.5Bi0.5TiO3, Phase Transitions, 70, 223
 • M. Drulis and J. Suchanicz, Low-Temperature Specific Heat of  (Na0.5Bi0.5)0.86Ba0.14TiO3 Single Crystal, Phys. Stat. Sol., (a) 177, 367 (2000)
 • J. Suchanicz, A. Jeżowski, R. Poprawski and S. Dacko, Thermal and Dielectric Behaviour of Pure and Doped Na0.5Bi0.5TiO3   at Low Temperatures, Phys. Stat. Sol., (b) 221, 789 (2000)
 • J. Suchanicz, M.G. Gavshin,  A.YU. Kudzin and Cz. Kuś, Dielectric Properties of (Na0.5Bi0.5)1-xMexTiO3 Ceramics near Morphotropic Phase Boundary, J. Mat. Science, 36, 1981 (2001)
 • J. Suchanicz, I.P. Mercurio, P. Marchet and T.V. Kruzina, Axial  Pressure Influence on Dielectric and Ferroelectric Properties of Na0.5Bi0.5TiO3  Ceramic, Phys. Stat. Sol., (b) 225, 459 (2001)
 • J. Suchanicz, Axial Pressure Effect on a Phase Transition and Nature  Ferroelectric Properties of Single Crystal Na0.5Bi0.5TiO3, J.Phys. Chem.Solids, 62, 1271 (2001)
 • T.V. Kruzina, V.M. Duda, J. Suchanicz, Pecularites of Optical Behaviour of Na0.5Bi0.5TiO3 Single Crystals, Mat. Sc.Eng., B87, 48  (2001)
 • J.Suchanicz, Elastic Constants of Na0.5Bi0.5TiO3  Single Crystal, J.Mat.Sci., 37, 489  (2002)
 • J.Suchanicz, J.P.Mercurio and K.Konieczny, Electric Properties of (Na0.5Bi0.5)0.86Ba0.14TiO3   Single Crystal, Ferroelectrics, 268, 357  (2002)
 • J.Suchanicz, J.P.Mercurio, S.Said, B.Garbarz-Glos, Effect of External Force on Electric Properties of Pb-modified  Na0.5Bi0.5TiO3  Ceramic, Phys.Stat.Sol., (a) 193,  179  (2002)
 • K.Roleder, I.Franke, A.M.Glazer, P.A.Thomas, S.Miga and J.Suchanicz, The Piezoelectric Effect in Na0.5Bi0.5TiO3   Ceramics, J.Phys.:Condens.Matter, 14, 539  (2002)
 • J.Suchanicz, J.Kusz, H.Böhm, H.Duda, J.P.Mercurio, K.Konieczny, Structural and Dielectric Properties of  (Na0.5Bi0.5)0.70Ba0.30TiO3 Ceramics,  J.Europ.Cer.Soc., 23, 1559 (2003)
 • J.Suchanicz, J.Kusz, H.Böhm, Structural and Electric Characteristics of(Na0.5Bi0.5)0.50Ba0.50TiO3 and (Na0.5Bi0.5)0.20Ba0.80TiO3 Ceramics,  Mat.Sci.Eng., B97, 154 (2003)
 • J.Suchanicz, K.Wójcik, Effect of External Stress on Dielectric Properties of PbTiO3 Single Crystal, Mat.Sci.Eng., B104, 31 (2003)
 • J.Suchanicz, M.Dambekalne, L.Shebanovs, A.Sternberg, B.Garbarz-Glos, W.Smiga, Cz.Kus, Effect of Compressive Stress on Dielectric and Ferroelectric Properties of 0.25PSN-0.75PLuN Ceramic, Ferroelectrics, 290,161(2003)
 • J.Suchanicz, J.P.Mercurio, S.Said, Axial Pressure Effect on Dielectric and Ferroelectric Properties of K0.5Bi0.5TiO3 Ceramic, Ferroelectrics, 290, 169 (2003)
 • J.Suchanicz, J.P.Mercurio, K.Konieczny, T.V.Kruzina, Influence of Compressive Stress on Electric Properties of Na0.5-xKxBi0.5TiO3 Solid Solutions (x0.1), Ferroelectrics, 290, 161 (2003)
 • W.Smiga, B.Garbarz-Glos, Cz.Kus, J.Suchanicz, M.Burzynska, Electrical Properties of Na0.98Li0.02NbO3 Under Axial Pressure in Phase Transition Region, Ferroelectrics, 292, 145 (2003)
 • J.P.Mercurio, P.Marchet, S.Said, J.R.Gomah-Pettry, J.Suchanicz, Dielectric Properties of Modified  Na0.5Bi0.5TiO3  Ceramic Materials, Ceramic  Transitions, 136, 373 (2003)
 • J.Petzelt, S.Kamba, J.Fabry, D.Noujni, V.Porokhonskyy, A.Pashkin, I.Franke, K.Roleder, J.Suchanicz, R.Klein, G.E.Kugel, Infrared, Raman and High-frequency Dielectric Spectroscopy and the Phase Transitions in Na0.5Bi0.5TiO3, J.Phys.Condens.Matter, 16, 2719 (2004)
 • J.Suchanicz, R.Rosiek, J.P.Mercurio, S.Said, Influence of Axial Pressure on Electric Properties of Na0.5Bi0.5TiO3- PbTiO3 System, Ferrorelectrics, 300, 1  (2004)

Po habilitacji:

 • J.Suchanicz, T.V.Kruzina,The Effect of Axial Pressure on Domain State and Dielectric Properties of Na0.5Bi0.5TiO3 and  Related Materials, Ferroelectrics, 317, 109 (2005)
 • J.Suchanicz, M.Dambekalne, L.Shebanovs, A.Sternberg, B.Garbarz-Glos, K.Konieczny, Cz.Kuś, Influence of Axial Pressure on Electric Properties of  PLuN and 0.6PLuN-0.4PSN Ceramics, Ferroelectrics, 322, 3 (2005)
 • J.Suchanicz, G.Stopa, A.C. and D.C. Fields Intensity Influence on Electric Permittivities of  (Na0.5Bi0.5)0.88Ba0.12TiO3 Ceramics,  Phase Transitions, 79, 461 (2006)
 • J.Suchanicz, M.Dambekalne, L.Shebanovs, A.Sternberg, B.Garbarz-Glos, G.Stopa, W.Smiga,  K.Konieczny, Cz.Kuś, Axial Pressure Effect on Electric  Properties of PSN and 0.95PSN-0.05PLuN Ceramics, Ferroelectrics, 345, 27  (2006)
 • W.Śmiga, B.Garbarz-Glos, G.Stopa, J.Suchanicz, M.Dambekalne, A.Sternberg, Cz.Kus, Structural and Dielectric Properties of Na0.99Li0.01NbO3 Ceramics, Ferroelectrics, 345, 39 (2006)
 • J.Suchanicz, A.Kania, G.Stopa, R.Bujakiewicz-Koronska, Influence of Axial Pressure on Dielectric Properties of AgNbO3 Single Crystals and Ceramics, Phase Transitions, 80, 123 (2007)
 • W.Śmiga, B.Garbarz-Glos, G.Stopa, J.Suchanicz, M.Dambekalne, A.Sternberg, Cz.Kus, Structural and Dielectric Properties of Na0.96Li0.04NbO3 Ceramics, Phase Transitions, 80, 147 (2007)
 • J.Suchanicz, M.Antonova, A.Kalvane, M.Dambekalne, A.Sternberg, W.Smiga, D.Sitko, B.Garbarz-Glos, K.Konieczny, R.Rosiek, G.Stopa, R.Rymarczyk, Cz.Kus, Influence o Unaxial Pressure on Electric Properties of xPLuN –(1-x) PSN Solid Solutions (0.75<x<1), Ferroelectrics, 361, 65 (2007)
 • J.Suchanicz, K.Kusz, H.Böhm, G.Stopa, Structural and Electric Properties of (Na0.5Bi0.5)0.88Ba0.12TiO3  Ceramics, J.Mat.Sci., 42, 7827 (2007)
 • J.Suchanicz, G.Stopa, K.Konieczny, D. Wcisło, M.Dziubaniuk, J.Rymarczyk, Axial Pressure Influence on Dielectric Properties of BaTiO3 Single Crystals, Ferroelectrics, 366, 3 (2008) 
 • J.Suchanicz, A.Kania, Uniaxial Pressure Influence on Dielectric Properties of Pb(Zr 0.99Ti0.01)O3 Single Crystals, PhaseTransitions, 81, 1089 (2008)
 • B.Garbarz-Glos, W.Śmiga, M.Dambekalne, A.Kalvane, M.Antonova, R.Bujakiewicz-Korońska, I.Jankowska-Sumara, D.Sitko, J.Suchanicz,  A.Sternberg, M.Burzynska, Phase Transitions, 81, 1065 (2008)
 • J.Suchanicz, D.Sitko, N.-T.H.Kim-Ngan, A.G.Balogh, Electric Properties of Soft PZT Ceramics under Combined Electric and Mechanic Fields,   J.Appl.Phys., 104, 094106 (2008)
 • J.Suchanicz, B.Glos, G.Stopa, T.V.Kruzina, J.Kusz, M.Zubko, W.Hofmeister, I.Jankowska-Sumara, D.Wcisło, K.Konieczny, R.Rosiek,  A.Finder, K.Pytel, M.Dambekalne, A.Sternberg, Lead-Free (Na0.5Bi0.5)1 - xBaxTiO3 Single Crystals and their Dielectric and  Pyroelectric Properties (0x0.05), Integrated Ferroelectrics, 108, 98 (2009)
 • G.Stopa, J.Suchanicz, M.Antonova, A.Kalvane, M.Dambekalne, A.Sternberg, T.Glos, I.Jankowska-Sumara, W.Smiga, M.Dziubaniuk, D.Wcisło, K.Konieczny, Electrical Transport in Lead-Free [(1- x)(Na0.5Bi0.5)-xBa]Zr1-yTiyO3 Ceramics (x=0, 0.06,  and y= 0, 0.96), Ferroelectrics, 378, 23 (2009)
 • J.Suchanicz, G.Stopa, M.Antonova, A.Kalvane, M.Dambekalne, A.Sternberg, I.Jankowska-Sumara, W.Smiga, T.Glos, D.Wcisło, K.Konieczny, Dielectric Properties of Leead-Free [(1-x)(Na0.5Bi0.5) -xBa]Zr1-yTiyO3 Ceramics (x=0.01, 0.06, 0.085, 0.1 and y=0.96, 0.97), Integrated Ferroeleectrics, 102, 62 (2009)
 • J.Suchanicz, N.-T.H.Kim-Ngan, K.Konieczny, I.Jankowska-Sumara, D.Sitko, D.Goc-Jagło, A.G.Balogh, Influence of  Combined external  stress   and electric field on Electric Properties of 0.5% Fe-doped PZT Ceramics, J.Appl.Phys., 106, 094109 (2009)
 • B.Andriyevsky, J.Suchanicz, C.Cobet, A.Patryn, N.Esser, B.Kosturek, Manifestation of Phase Transformations in Optical Spectra of     Na0.5Bi0.5TiO3 crystals between 25C and 350C,  Phase Transitions, 82, 567 (2009)
 • J.Suchanicz, A.Kania, Uniaxial Pressure Effect on Dielectric Properties of AgTaO3 Single Crystals, Ferroelectrics, 393, 21 (2009) [20]  J.Suchanicz, G.Stopa, J.Kusz, M.Zubko, W.Hofmeister, M.Antonova,   A.Kalvane, M.Dambekalne, A.Sternberg, I.Jankowska-Sumara, B.Garbarz-Glos, D.Wcisło, K.Konieczny, K.Pytel, A.Finder, Structural, Thermal Expansion and Heat Capacity Study of Lead-Free [(1-x)(Na0.5Bi0.5)-  xBa]Zr1-yTiyO3 Ceramics, J.Mat.Sci., 45, 1453 (2010)
 • J.Suchanicz, A.Kania, Influence of  Combined  Electromechanical Loading on Dielectric Properties of (1-x)PbMg1/3Nb2/3O3-xPbTiO3 Single Crystals (x=0.1 and 0.21),  Ferroelectrics, 400, 395 (2010)
 • J.Suchanicz,  K.Pytel , K.Konieczny, I.Jankowska-Sumara, M.Sokolowski, A.Finder, M.Antonova, A.Sternberg, PLZT-x/65/35 ceramics (x=2 and 4)  under electromechanical and temperature loading, Phase Transitions, 83, 800 (2010)
 • J.Suchanicz,  K.Pytel, K.Konieczny, M.Sokolowski, A.Finder, B.Garbarz-Glos, M.Antonova, A.Sternberg, Influence of electromechanical fields on  dielectric properties of PLZT-x/65/35 ceramics (x=6 and 7), Ferroelectrics, 418, 116-123 (2011)
 • J.Suchanicz, A.Finder, I.Smeltere, K.Konieczny, I.Jankowska-Sumara, B.Garbarz-Glos, M.Sokolowski,  R.Bujakiewicz-Koronska, K.Pytel, M.Antonova, A.Sternberg, Dielectric properties of Na 0.5K 0.5(Nb1-  xSbx)O3+MnO2 ceramics (x=0.04, 0.05 and 0.06),  Integrated Ferroelectrics, 123, 102 (2011)
 • J.Suchanicz, N.-T.H.Kim-Ngan, K.Konieczny, I.Jankowska-Sumara,  A.G.Balogh,  Soft and hybrid-doped Pb(Zr,Ti)O3 ceramics under stress, electric field and temperature loading, J.Appl.Phys., 109, 104105 (2011)
 • J.Suchanicz, I.Jankowska-Sumara, T.V.Kruzina, Raman  and  infrared spectroscopy  of  Na0.5Bi0.5TiO3 - BaTiO3  ceramics, J.Electroceramics, 27, 245 (2011)
 • J.Suchanicz, I.Smeltere, A.Finder, K.Konieczny, B.Garbarz-Glos, R.Bujakiewicz-Koronska, M.Łatas, M.Antonova, A.Sternberg, M.Sokolowski, Dielectric and ferroelectric properties of lead-free NKN and  NKN-based ceramics, Ferroelectrics, 424, 53-58 (2011)
 • J.Suchanicz,  G.Stopa, K.Pytel , K.Konieczny, A.Finder, M.Antonova, A.Sternberg, Electrical Transport Properties of  Lead Free [(1-x)(Na0.5Bi0.5) -xBa]Zr0.04Ti0.96O3 Ceramics (x=0.06, 0.085, 0.1),    Ferroelectrics, 418, 106-115 (2011)
 • J.Suchanicz, K.Pytel, K.Konieczny, A.Finder, M.Łatas, M.Livinsh, W.Smiga, A.Sternberg, Effect of  electromechanical loading on the dielectric properties of PLZT-x/65/35 ceramics (x=8 and 8.5), Ferroelectrics, 424, 7- 14 (2011)
 • K. Pytel, J. Suchanicz, G.Klimkowski, M. Livinsh, A. Sternberg, Influence of uniaxial pressure on dielectric properties of the PLZT-x/65/35 (x=11 and 13) ceramics, Ferroelectrics, 436, 29-37 (2012)
 • J.Suchanicz, A.Kania, Effects of uniaxial pressure on dielectric properties of (1-x))bMg1/3Nb2/3O3-xPbTiO3 Single Crystals (x=0.28 and 0.38),   Ferroelectrics, 426, 251-258 (2012) [32] K.Pytel, J.Suchanicz, M.Livinsh, A.Sternberg, Uniaxial pressure effects on the dielectric properties of the PLZT-x/65/35 (x=9.75 and 10) ceramics, Ferroelectrics, 426, 259-267 (2012)
 • K.Pytel, J.Suchanicz, M.Livinsh, A.Sternberg, Dielectric properties of PLZT-x/65/35 (2≤x≤13) under mechanical stress, electric field and temperature loading, Condensed Matter Physics, 16, 31706: 1-10 (2013)
 • J.Suchanicz, D.Sitko, G.Klimkowski, B.Garbarz-Glos, M.Sokolowski, M.Antonova, A.Sternberg, Influence of uniaxial pressure and aging on dielectric and ferroelectric properties of  BaTiO3 ceramics, Phase  Transitions, 86, 893-902 (2013)
 • J.Suchanicz, A.Faszczowy, G.Klimkowski, U.Lewczuk, M.Karpierz, S,Sternberg, Influence of compressive stress on dielectric and ferroelectric properties of the Na0. 5K0.5NbO3, Na0.5K0.5(Nb0.94Sb0.06)O3  and Na0.5K0.5(Nb0.94Sb0.06)O3 +0.5%MnO2  ceramics, Ferroelectrics, 455, 136-141 (2013)
 • J.Suchanicz, A.Faszczowy, A,Sternberg, Uniaxial stress dependence of  the dielectric and ferroelectric properties of the Na0.5K0.5NbO3  and Na0.5K0.5NbO3 +0.5%MnO2  ceramics, Phase Transitions, 86, 251-259 (2013)
 • J.Suchanicz, Optical, electrical and ferroelectric characteristics of doped Na0.5Bi0.5TiO3, [38] J.Suchanicz, T.V.Kruzina, Dielectric properties, thermal expansion and heat capacity of (1-x)Na0.5Bi0.5TiO3-xBaTiO3 single crystals (x=0, 0.02, 0.025,0.0325 and 0.05), Mat.Sci.Eng., B 178, 889-895 (2013)  http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2013.04.011
 • M.Dziubaniuk, R.Bujakiewicz-Koronska, J.Suchanicz, J.Wyrwa, M.Rękas, Application of bismuth ferrite protonic conductor for ammonia gas detection, Sensors and Actuators, B188, 957-964 (2013)
 • J.Suchanicz, G.Stopa, Dielectric, structural and specific heat properties of Lead-Free [(1-x)(Na0.5Bi0.5)-Ba]Zr1-yTiyO3 Ceramics, Phase Transitions,
 • J.Suchanicz, R.Bujakiewicz-Koronska, M.Dziubaniuk, A.Kalvane, A.Sternberg, Influence of compressive stress and aging on dielectric properties of BiFeO3 ceramics,
 • R.Skulski, D.Bochenek, P.Niemiec, P.Wawrzała, J.Suchanicz, Electrophysical properties of PMN-PT-PFN:Li ceramics, Condensed Matter  Physics, 16, 31703: 1-6 (2013)
 • J.Suchanicz, G.Klimkowski, M.Karpierz, U.Lewczuk, I.Faszczowy, A.Pękala, K.Konieczny, M.Antonova, A.Sternberg, Influence of compressive stress on dielectric and ferroelectric properties of the  (Na0.5Bi0.5)0.7Sr0.3TiO3 ceramics, Mat.Sci.Eng., B49, 012038 (2013)
 • A.Kania, A.Niewiadomski, S.Miga, I.Jankowska-Sumara, M.Pawlik, Z.Ujma, J.Koperski, J.Suchanicz, Silver deficiency and excess effects on quality, dielectric properties and chase transitions of AgNbO3 ceramics,

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem