Profil

Imię i naziwsko

dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP

Telefon: 662 78 79, 662 78 76                                            

Pokój nr: 116N, 109N                                            

Mail: krzysztof.mroczka@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

Mikrostruktura i właściwości zgrzein wykonywanych metodą Friction Stir Welding (FSW).

    Technologia FSW umożliwiająca spajanie materiałów niespawalnych o zróżnicowanym składzie chemicznym i właściwościach mechanicznych. Obszar badań i eksperymentów dotyczył głównie zgrzewania stopów aluminium, w tym szczególnie: 2017A, 7075, 6013, 6082 oraz AlSi9Mg (AK9) Analizy związane z budową złącz w aspekcie makro i mikrostruktury, rozmieszczenia i przyczyn powstawania wad (szczególnie wewnętrznych), kierunków i zakresu płynięcia materiału podczas zgrzewania FSW w poszczególnych obszarach złącza, stabilności mikrostruktury złącz (procesy starzenia). Dostęp do technologii FSW dzięki współpracy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach.

Zmiany mikrostruktury i właściwości stali bainitycznych poddawanych spawalniczym cyklom cieplnym.

     Badania i analizy koncentrowały się na wpływie symulowanych i rzeczywistych cykli cieplnych na mikrostrukturę i właściwości stali o podwyższonej i dużej wytrzymałości. Analizowano zmiany mikrostruktury w strefie wpływu ciepła szczególnie ze względu na problem powstawania wysp martenzytyczno-austenitycznych, które znacząco obniżają udarność materiału.

Wytwarzanie drutów metoda Friction Extruzion (FE), analiza mikrostruktury.

    Technologia FE jest niedostatecznie rozpowszechniona ze względu na szereg ograniczeń. Wytwarzane druty posiadają nietypową budowę na przekroju poprzecznym ze względu na specyficzny proces płynięcia materiału podczas procesu wyciskania. Analizie poddawano wpływ parametrów procesu oraz kształtu narzędzia, na jakość uzyskiwanych elementów; badano również budowę makro i mikrostruktury. Zaplanowano badanie możliwości wytwarzania drutów z rdzeniem oraz materiałów gradientowych.    

Badania z zastosowaniem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).

Prowadzone badania dotyczą różnych materiałów, szczególnie materiałów metalicznych, jak również ceramiki i kompozytów o osnowie polimerowej wzmacnianych włóknami. Prace badawcze prowadzono również w odniesieniu do materiałów biologicznych: pyłki roślin (współpraca z Instytutem Biologii UP Kraków) oraz mikrostrukturę drewna, w tym również przełomy drewna zgrzewanego ultradźwiękowo.

Książka:

Mroczka K., ,,Charakterystyka mikrostruktury i właściwości zgrzein FSW wybranych stopów aluminium" Prace monograficzne 7I0, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ISSN 0239-6025, ISBN 978-83-727I-902-7, Kraków 2014

Wybrane publikacje:

 1. Mroczka K., “Characteristics of AlSi9Mg/2017A aluminum alloys friction stir welded with offset welding line and root-side heating”, Archives of Metallurgy and Materials 4 (57) p. 1299- 1305 (2014), DOI:10.2478/amm-2014-0221
 2. Rams B., Pietras A., Mroczka K., 2014, “Friction Stir Welding made of elements made of cast aluminium alloy”, Archives of Metallurgy and Materials 1 (59) (2014) DOI: 10.2478/amm-2014-0064
 3. Wójcicka A., Mroczka K., Kurtyka P., Binkowski M., Wróbel Z., 2014, “X-ray microtomography analysis of the aluminum alloy composite reinforced by SiC after Friction Stir Processing”, Journal of Materials Engineering and Performance,       23 (9) (2014), p. 3215-3221, DOI: 10.1007/s11665-014-1097-2
 4. Kajtoch C., Bak W., Garbarz-Glos B., Ruebenbauer K., Blachowski A., Zietek D., Czeppe T., Mroczka K., 2014, “Study of Physical Properties of Ba(Ti1-2xFexNbx)O3 Ceramics”, Ferroelectrics, 464:1, (2014) p. 42-48, DOI: 10.1080/00150193.2014.892811
 5. Bryła K, Dutkiewicz J., Rokhlin L.L., Lityńska-Dobrzyńska L., Mroczka K., Kurtyka P., 2013, Microstructure and mechanical properties of Mg-2.5%Tb-0.78%Sm alloy after ECAP and ageing, Archives of Metallurgy and Materials, vol. 15 (2), (2014) p. 481-487
 6. Mroczka K.: “The effect of FSW parameters on the microstructure and properties of 2017A/AlSi9Mg aluminium alloy welds”, Inżynieria Materiałowa, 4 (194) (2013), p. 328 - 331
 7. Mroczka K., Wójcicka A., Pietras A.: “Microstructure and properties of dissimilar FSW welds of aluminum alloys 2017A and 7075 on the basis of multiple layer research”, Journal of Materials Engineering and Performance 22, Issue 9 (2013), Page 2698-2705, DOI 10.1007/s11665-013-0570-7
 8. Mroczka K., Wójcicka A, Kurtyka P.:  “2017A aluminum alloy in different heat treatment conditions”, Acta Metallurgica Slovaca, vol. 18, (2012), No. 2-3, p. 82-91
 9. Miara D., Pietras A., Mroczka K.: “Microstructure and properties of friction stir butt-welded  magnesium casting alloys”, Archives of Metallurgy and Materials 56 (3) (2011) p. 749-758
 10. Kansy J., Mroczka K., Dutkiewicz J.: “PALS determination of defect density within friction stir welded joints of aluminium alloys”, Journal of Physics: Conference Series 265 (2011) 012010, DOI 10.1088/1742-6596/265/1/012010
 11. Mroczka K., Dutkiewicz J., Pietras A.: “Microstructure of friction stir welded joints of 2017a aluminum alloy sheets”, Journal of Microscopy, vol.  237  (3) (2010), p. 521-525
 12. Mroczka K., Dutkiewicz J., Pietras A.: “Characterization of friction stir welds of 6013 and 6013/2017A aluminium alloy sheets”, Inżynieria Materiałowa Nr 3 (2010) p. 586-589
 13. Mroczka K.,  Pietras A.: “Characterization of FSW joints of 6082 aluminium alloys sheets”, Archives of Material Science and Engineering, vol. 40 (2) (2009) p.104-109
 14. Mroczka K., Dutkiewicz J., Lityńska-Dobrzyńska L., Pietras P.: “Microstructure and properties of FSW joints of 2017A/6013 aluminium alloys sheets”, Archives of Material Science and Engineering, vol. 33 (2008) p. 93-96
 15. Mroczka K.: „Zastosowanie kontrastu interferencyjno-różniczkowego Nomarskiego wbadaniach mikrostruktury materiałów”, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica – 2008, Wyd. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN (2008), s. 128-135

Wybrane materiały konferencyjne:

 • Mroczka K., Pietras A. Characteristics of dissimilar Friction Stir Welded joints of selected aluminum alloys, Conference proceedings: Joining of Advanced and Specialty Material, Material Science and Technology 2012, Pittsburgh, Pennsylvania USA 2012 p. 308-315
 • Mroczka K., Pietras A., Features of 2017A/AlSi9Mg aluminium welds made by a two-speed FSW tool, 10th International Friction Stir Welding Symposium (10FSWS) at the China National Convention Center, Beijing, China, 2014, file on CD-ROM
 • Mroczka K., Pietras A. Characteristics of dissimilar Friction Stir Welded joints of selected aluminum alloys, Conference proceedings: Joining of Advanced and Specialty Material, Material Science and Technology 2012, Pittsburgh, Pennsylvania USA 2012 p. 308-315
 • Mroczka K. Pietras A. Characteristics of FSW welds of aluminum alloys – casted with rolled elements, Conference proceedings: 9th International symposium Friction Stir Welding, Huntsville, Alabama USA 2012 file on CD-ROM
 • Mroczka K., Dutkiewicz J., Pietras A. Microstructure and properties of 6082 aluminium alloy friction stir welded with different parameters of welding, Conference proceedings, International Conference Technology 2011, Slovak University of Technology in Bratislava Faculty of Mechanical Engineering, Słowacja, Bratysława 2011
 • Mroczka K., Pietras A., Dutkiewicz J. Characterization of joints of friction stir welded 2017A and 7075, 6013 aluminium alloy sheets, Conference proceedings: 8th  International symposium Friction Stir Welding, Germany 2010 file on CD-ROM
 • Mroczka K., Dutkiewicz J., Pietras A. Microstructure and properties of friction stir welded joints of 2017A/7075 aluminium alloy sheets, conference proceedings, International Conference Technology 2009, Bratysława 2009
 • Mroczka K., Dutkiewicz J., Pietras P., Microstructure and properties of friction stir welded joints of 7075 aluminum alloy sheets, Proceedings on 1st International Congress on Welding and Joining Technologies, 17th Technical Sessions, Madrid 2008, p. 245 - 251
 • Mroczka K., Dutkiewicz J., Pietras A. Zastosowanie metody Friction Stir Welding do zgrzewania stopów aluminium serii 2000, 6000 i 7000, rozdział w opracowaniu pt.: Polska metalurgia w latach 2002-2006, materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”, pod patronatem Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wyd. Naukowe Akapit, Kraków 2006, Zawiera materiały z XIV Konferencji Sprawozdawczej ,,Metalurgia 2006”. s. 760-767
 • Dutkiewicz J., Mroczka K., Pietras A. Microstructure of friction stir welded 7075 aluminum alloy sheets, Conference proceedings: International Conference ALUMINIUM 2005, Kliczków 12-14 October 2005

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze
 • Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza Polskiej Akademii Nauk

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem