Profil

Imię i naziwsko

dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska

Telefon: 662 6180                                          

Pokój nr: 45A                                           

Mail: malgorzata.piaskowska-silarska@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

Analiza techniczno – ekonomiczna pozyskania energii ze źródeł odnawialnych. Analiza pracy objętościowych wielowarstwowych filtrów powietrza.

Wybrane publikacje:

 1. Gumuła S., Piaskowska-Silarska M.: Odpady komunalne jako odnawialny surowiec energetyczny.Problemy i uwarunkowania związane z jego wykorzystaniem. Polityka Energetyczna. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, 2010. Str. 173-179. ISSN 1429-6675.
 2. Gumuła S., Piaskowska-Silarska M.: Municipal waste treatment by thermal methods for generation of heat and electricity. Nowoczesne rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska, t.1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław, 2011. Str. 231-236. ISBN 978-83-929704-2-2.
 3. Gumuła S., Piaskowska-Silarska M.: Social, economic and environmental aspects of municipal waste treatment by thermal methods. XXIV DIDMATTECH 2011. Problems in teachers education. Wydawnictwo Pedagogical University of Cracow – J.Selye Uniwersity In Komárno. Cracow, 2011. ISBN 978-83-7271-679-8.
 4. Gumuła S., Piaskowska-Silarska M.: Wybrane problemy związane z wykorzystaniem odpadów komunalnych jako źródła energii. Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja, nr 5/2011. Str. 177-179. ISSN 0137-3676.
 5. Piaskowska-Silarska M., Gumuła S.: Wykorzystanie odpadów komunalnych jako źródła energii. Polski Instalator, nr 7-8/2011. Str. 32-37. ISSN 1231-2428.
 6. Piaskowska-Silarska M.: Analiza możliwości pozyskania energii z odpadów komunalnych. Polityka Energetyczna, tom 15, zeszyt 2/2. Wyd. IGSMiE PAN. Kraków, 2012. Str. 325-336. ISSN 1429-6675.
 7. Gumuła S., Piaskowska-Silarska M.: Czy energetyka oparta na spalaniu ma wpływ na efekt cieplarniany? Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Zeszyt 59 (nr 2/2012/II) (tom I). Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2012. Str. 303-307. ISSN 0209-2646.
 8. Piaskowska-Silarska M., Gumuła S.: Tradycyjne i nowoczesne źródła energii w budownictwie jednorodzinnym i rolniczym. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska. Zeszyt 59 (nr 2/2012/II) (tom II). Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. Rzeszów, 2012. Str. 579-582. ISSN 0209-2646.
 9. Gumuła S., Piaskowska-Silarska M.: Kontrargumenty do tezy o wysokiej szkodliwości emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. Numer 11 (701)/ Rocznik 65. Listopad 2012. Str. 678-680. ISSN 0013-7294.
 10. Piaskowska-Silarska M.: Analiza możliwości wykorzystania gazu składowiskowego w Polsce. Polityka Energetyczna, tom 16, zeszyt 3. IGSMiE PAN. Kraków, 2013. Str. 171-179. ISSN 1429-6675.
 11. Piaskowska-Silarska M.: Analiza możliwości pozyskania energii z biomasy w Polsce. Polityka Energetyczna, tom 17, zeszyt 4. Kraków, 2014. 239-247. ISSN 1429-6675.
 12. Gumuła S., Pytel K., Piaskowska-Silarska M.,: Environmental and economic benefits of using the kinetic energy of wind to generate electricity. Polish Journal of Environmental Studies, 6/2014. Pp 2315-2320. ISBN1230-1485.
 13. Gumuła S., Pytel K., Piaskowska-Silarska M.: Polemical remarks to the claim that carbon dioxide strengthens greenhouse effect in the atmosphere. Polish Journal of Environmental Studies, 6/2014. Pp 2321-2325. ISBN1230-1485.
 14. Depešová J., Noga H., Piaskowska-Silarska M., Pytel K.: Neuro - didactive perspective of creative attitude - examination of individual case's. Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), 2014 IEEE 12th International Conference. Stary Smokovec, 2014. Pp 355 -360. ISBN 978-1-4799-7739-0.
 15. Depešová J., Noga H., Piaskowska-Silarska M., Pytel K.: Examination of the theta index during solving IT issues. Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), 2014 IEEE 12th International Conference. Stary Smokovec, 2014. Pp 361-366. ISBN 978-1-4799-7739-0.
 16. Piaskowska-Silarska M., Depešová J., Noga H., Pytel K., Migo P.: The use of filtration theory for performance optimization of volume. Applied Mechanics and Materials. 737 (2015). Pp 616-621. ISSN 1662-7482
Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem