Profil

Imię i naziwsko

dr inż. Wiktor Hudy

Telefon: (12) 662-6335                                            

Pokój nr: 11                                            

Mail: wiktor.hudy@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

 • algorytmy genetyczne / ewolucyjne,
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji do identyfikacji parametrów modelu matematycznego obiektu mechatronicznego oraz optymalizacja parametryczna układu sterowania z tym obiektem,
 • identyfikacja parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego,
 • optymalizacja parametryczna układów sterowania,
 • układy sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym,
 • układ bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym z silnikiem indukcyjnym.

Wybrane publikacje:

 1. Hudy W., Jaracz K.: Computer Aided Selection of Controler’s Adaptive in Controls System with using Evolutionary Algorithm, REM’2004, Kielce 1-2 october 2004, p. 125-128
 2. Hudy W., Jaracz K.: Review of mathematical models of an induction machine (Przegląd modeli matematycznych maszyny indukcyjnej). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Technica I, Wydawnictwo Naukowe AP, Kraków 2006, str. 17-29 (In Polish)
 3. Hudy W., Jaracz K.: Identification of parameters of induction motor by using the principle of Pareto and evolutionary algorithms (Identyfikacja parametrów silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu zasady optymalności w sensie Pareto i zastosowaniu algorytmów ewolucyjnych), SENE 2005, Łódź 23-25 listopada 2005 r., str. 151-156 (In Polish)
 4. Jaracz K., Hudy W.: Criteria identification of inductive motor’s with using evolutionary algorithm, Pareto’s optimal rule and steady state’s characteristics, 7th International Carpathian Control Conference ICCC’ 2006 Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic, May 29-31, 2006, str. 639-642
 5. Hudy W., Jaracz K.: The selection of control parametrs in field oriantated control system with induction motor with using evolutionary algorithm (Dobór parametrów w układzie sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym przy zastosowaniu algorytmu ewolucyjnego). XIII Scientific Conference Computer Applications in Electrical Engineering, ZKwE’2007 Poznań 16-18 kwiecień 2007 r., str. 281-282 (In Polish)
 6. Hudy W., Jaracz K.: Comparison of the results identification of parameter of induction motor using an Pareto principle, standardized weight vector and evolutionary algorithm (Porównanie wyników identyfikacji parametrów silnika indukcyjnego metodą ewolucyjną przy wykorzystaniu zasady pareto i znormalizowanego wektora wag). SENE 2007, Łódź  21-23 listopad 2007r, ISBN 978-83-912711-4-8 (In Polish)
 7. Hudy W., Jaracz K.: Identification of mathematical model induction motor’s parameters with using evolutionary algorithm and multiple criteria of quality. 13th International Power Electronics and Motion Control Conference, September 1-3, 2008, Poznań 2008, p.912-915, Print ISBN: 978-1-4244-1741-4
 8. Hudy W., Jaracz K.: Optimization control system using evolutionary algorithm. XXXIII. Seminar ASR '2008 “Instruments and Control”, Babiuch, Smutný & Škutová (eds) © 2008, VŠB-TUO, Ostrava, ISBN 978-80-248-1727-9
 9. Hudy W., Jaracz K.: Optimization control system using evolutionary algorithm, Transactions of the VŠB – Technical University of Ostrava, Mechanical Series No. 2, 2008, vol. LIV, article No. 1617
 10. Hudy W., Jaracz K.: Identification of mathematical model slip-ring motor’s parameters with using several figures of merit. International Carpathian Control Conference ICCC’ 2009 Zakopane, Poland, May 24-27, 2009, p.387-390
 11. Hudy W., Jaracz K.: Computer-aided root-mean-square value's approximate calculation of sinuosoidal courses with variable amplitude (Wspomagane komputerowo przybliżone obliczanie wartości skutecznych przebiegów sinusoidalnych o zmieniającej się amplitudzie). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica IV, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2011, s. 54-58 (In Polish)
 12. Hudy W., Jaracz K.: Comparing the results of parametric optimization of FOC control systems with cage motors with and without moment regulator (Porównanie wyników symulacji ewolucyjnej optymalizacji parametrycznej układów sterowania FOC z silnikiem klatkowym z regulatorem momentu oraz bez regulatora momentu), Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo-Techniczne Nr9(475), Katowice 2010, s. 34-37, ISSN 0208-7488 (In Polish)
 13. Hudy W., Jaracz K.: Selection of control parameters in a control system with a DC electric series motor using evolutionary algorithm. XXI Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits EPNC 2010, Dortmund and Essen, Germany, 29.06 – 02.07.2010 s. 85-86; PTETiS Publishers, Poznań, Poland, 2010
 14. Hudy W., Jaracz K.: Identification of mathematical model induction motor’s parameters with using evolutionary algorithm and multiple criteria of quality, Electrical Review ISSN 0033-2097, R. 87 NR 5/2011, Warszawa 2011, Pages 279-281
 15. Hudy W., Jaracz K.: Selection of control parameters in a control system with a DC electric series motor using evolutionary algorithm, Archives of Electrical Engineering, Volume 60, Number 3 / September 2011, Versita, Warsaw, ISSN 0004-0746 (Print), DOI 10.2478/v10171-011-0022-7, Pages 231-237
 16. Hudy W., Jaracz K.: The analysis of results of evolutionary parametric optymalization of field-oriented control system with slip-ring motor for different evolutionary algorithm parameters (Analiza wyników symulacji ewolucyjnej optymalizacji parametrycznej układu sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem pierścieniowym zwartym dla różnych parametrów algorytmu ewolucyjnego), Electrical Engineering, Issue 72, Poznan University of Technology Academic Journals, Poznan 2012, ISSN 1897-0737, p.115-121 (In Polish)
 17. Hudy W., Jaracz K.: Analysis of the direct torque control of induction motor low power using MATLAB / Simulink (Analiza układu bezpośredniego sterowania momentem z silnikiem indukcyjnym małej mocy przy wykorzystaniu pakietu matlab/simulink), XIV Krajowa Konferencja Elektryki Górniczej, Zakopane 10-12 października 2012, ISBN 978-83-61553-32-8, str. 67-78 (In Polish)
 18. Hudy W., Jaracz K.: Analysis of the parametric optimization of the direct torque control of the slip-ring motor by method of Takahashi  (Analiza optymalizacji parametrycznej układu bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym metodą Takahashi'ego z silnikiem pierścieniowym), XV Jubileuszowe Sympozjum „Podstawowe Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” PPEEm 2012 pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN Gliwice, 11 - 13 grudnia 2012r. (In Polish)
 19. Hudy W., Jaracz K.: The influence progressive mutation for results of identification of mathematical model induction motor’s parameters with using evolutionary algorithm (Badanie wpływu parametrów mutacji postępowej w ewolucyjnej metodzie identyfikacji parametrów modelu matematycznego silnika indukcyjnego), Electrical Engineering Issue 75, Computer Applications in Electrical Engineering 2013, Poznan Uniwersity of Technology Academic Journal, ISSN 1897-0737, Poznan 2013, p.33-40 (In Polish)
 20. Hudy W., Jaracz K.: Analysis of rotational speed regulation systems for a lower-power induction motor with an internal system for direct control of electromagnetic torque with the use of Matlab / Simulink. (Analiza układów regulacji prędkości obrotowej silnika indukcyjnego małej mocy z wewnętrznym obwodem bezpośredniego sterowania momentem elektromagnetycznym przy wykorzystaniu pakietu Matlab/Simulink), Mechanizacja I Automatyzacja Górnictwa, Czasopismo Naukowo-Techniczne Nr9(511), Katowice, Wrzesień 2013, PL ISSN 0208-7448, str. 14-22 (In Polish)
 21. Hudy W., Jaracz K.: Wpływ rodzaju wskaźnika jakości na sygnał prędkości obrotowej w układzie DFOC przy wprowadzonych sygnałach zakłócających. Wydawnictwo Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015, str. 245-252

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem