Władze Instytutu
Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
Telefon (12) 662 6331   
E-mail: krzysztof.mroczka@up.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Renata Staśko
Telefon (12) 662 60 57    
E-mail: renata.stasko@up.krakow.pl
 
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i organizacji
dr inż. Paweł Kurtyka

Telefon (12) 662 7879   
E-mail: pawel.kurtyka@up.krakow.pl
 
Sekretariat
Telefon: (012) 662-63-31  
E-mail: technika@up.krakow.pl

 

O Nas

Kierunek techniczny na Uniwersytecie Pedagogicznym ma długoletnią tradycję. Powstał w 1966 roku, w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej, jako kierunek ogólnozawodowy. Kształcenie odbywało się w ramach dwóch sekcji: elektrycznej i mechanicznej. Podwalinami obecnie prowadzonego kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna były studia na kierunku Wychowania Technicznego uruchomione w 1967 roku.

Absolwenci kierunku ETI uzyskują tytuł zawodowy inżyniera, a następnie magistra w ramach wybranych specjalności. Studia realizowane są zgodnie z systemem Bolońskim, w układzie dwustopniowym, tj. 3,5 letnie (inżynierskie) i 2 (1,5) lenie (mgr). Instytut prowadzi kształcenie w systemie studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Ofertę edukacyjną poszerzają studia podyplomowe. System i program kształcenia dostosowany jest do współczesnych potrzeb, a kształcenie politechniczne sprzyja mobilności absolwentów na rynku pracy. Szczególne znaczenie mają przedmioty informatyczne (np. języki i techniki programowania, programy użytkowe, komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania, sieci komputerowe) oraz o znaczeniu technologicznym, w tym inżynieria wytwarzania, podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn. Jako przedmioty kierunkowe w planie studiów występują również nauka o materiałach, mechanika, elektronika i mechatronika.

Absolwenci Kierunku z powodzeniem uzyskują zatrudnienie, a także realizują swoje ambicje w ramach studiów doktoranckich prowadzonych w renomowanych jednostkach naukowych, m.in. w Instytucie Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Akademii Górniczo Hutniczej, czy na Uniwersytecie Śląskim.

Instytut Nauk Technicznych dysponuje szeroką bazą dydaktyczną, w tym laboratoriami, np. mikroskopii (mikroskopy: elektronowy skaningowy, metalograficzne i stereoskopowe) oraz pracowniami, np. mechatroniki – które zostały wyposażone w ramach projektu finansowanego ze środków EU. Kształcenie wspierane jest przez system praktyk realizowanych w zakładach produkcyjnych, szkołach jak i w jednostkach naukowo-badawczych, głównie na terenie województwa małopolskiego.

 

W obszarze działalności naukowej, nawiązującej również do dydaktyki (działalność studenckich kół naukowych, prace dyplomowe) pracownicy Instytutu specjalizują się w różnych dyscyplinach, a nawet dziedzinach nauki. Najmocniej reprezentowana jest inżynieria materiałowa, w ramach to której w ostatnich latach odnotowano awanse naukowe na wszystkich poziomach (doktoraty, habilitacje, profesura). Realizacja nowoczesnej tematyki (również skutkująca rozwojem kadry naukowej) następuje w szeroko rozumianej ochronie środowiska i odnawialnych źródeł energii oraz z zakresu konstrukcji budowlanych. Prace badawczo-rozwojowe prowadzone są także w ramach informatyki oraz mechatroniki. Pomimo technicznego profilu działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu swoją reprezentację mają również nauki humanistyczne z obszaru pedagogiki, w zakresie dydaktyki przedmiotów technicznych i zawodowych, ale również neurodydaktyki oraz laryngografii. Taki profil działalności naukowej o szerokim spektrum tematów pozwala na prowadzenie studiów ogólnotechnicznych (inżynierskich i magisterskich) z wyodrębnionymi wieloma specjalnościami – na bardzo wysokim poziomie merytorycznym oraz praktycznym.

Instytut Nauk Technicznych wypełniając swoją misję jednostki będącej częścią społeczności akademickiej stwarza warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności przez naszych studentów również w ramach dzielności kilku kół naukowych: "Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków", „Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Materiałowej”, „Studenckie Koło Naukowe Elektryków i Mechatroników” oraz „Studenckie Koło Naukowe Ekotechników”. Udział w sesjach studenckich kół naukowych jest okazją do budowania kontaktów z innymi środowiskami uniwersyteckimi.

Znaczne oczekiwania oraz wymagania stawiane zarówno pracownikom Instytutu, jak i studentom, a jednocześnie przyjazna i miła atmosfera połączona z życzliwością, chęcią pomocy i współpracy powodują, że absolwenci mile wspominają czas spędzony na studiach, które jednocześnie dały im perspektywy zawodowe oraz możliwość spełnienia własnych dążeń i ambicji.

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem